Logo SETEC24

SETEC24 SECURITY

TẬN TÌNH, CHUYÊN NGHIỆP
Hotline: 0946 555 077

QUY TRÌNH SETEC24

Hoạt động 24hx365 ngày với bản lĩnh, chuyên nghiệp và phương tiện hỗ trợ chuyên dụng

Để tạo nên quy trình làm việc chất lượng?

SETEC24 mong muốn được phục vụ khách hàng một cách tốt nhất

Ngoài sự tận tâm, cách tổ chức công việc một cách khoa học là một trong những yếu tố khiến khách hàng hài lòng với dịch vụ của chúng tôi.
Quy trình làm việc tại SECTEC24 được liên tục cải tiến nhằm đáp ứng yêu cầu công việc thực tế và mang lại năng suất và hiệu quả làm việc cao.

Mức độ giải quyết công việc theo quy trình 90%
mức độ hài lòng của khách hàng 80%
mức độ liên kết giữa khách hàng và nhân viên 70%

Copyrights 2019 SETEC24 All rights reserved Privacy Policy Terms & Conditions